דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
סרייו"ר הרשות02-6585806sari@phys.huji.ac.ilפרופ'כן
1
פרופ' ראם סרי - יו"ר הרשות
  
רונימנהל02-6758466ronyk@savion.huji.ac.ilד"רכן054-8820400
2
ד"ר רוני קלמן - מנהל הרשות
  
יפעתוטרינרית02-6757134ifatu@savion.huji.ac.ilד"רכן054-8820415
10
ד"ר יפעת עוזי - וטרינרית
  
סמדררכזת כח אדם02-6757571abbmHR@savion.huji.ac.ilכן
32
רכזת אדמיניסטרטיבית
  
חשבת02-6757138abbmFinance@savion.huji.ac.ilכן
35
רכז תקציבים
  
רכזת אתיקה02-6758138abbmethics@savion.huji.ac.ilכן
33
רכזת אתיקה
  
מוסאמעבדה פתולוגית02-6757323musam@savion.huji.ac.ilכן054-8820739
30
מוסא מג'אהד - מעבדה פתולוגית
  
מריאנהטכנאית וטרינרית02-6757914marianas@savion.huji.ac.ilכן054-8820438
21
מריאנה שרם - טכניאית וטרינרית
  
יחזקאלטכנאי וטרינרי02-6757914yehezkely@savion.huji.ac.ilכן054-8820606
22
יחזקאל ישראלי - טכנאי וטרינרי
  
עדיוטרינרית02-6758464adye@savion.huji.ac.ilד"רכן
14
ד"ר עדי אליאב - וטרינרית
  
נועהוטרינרית02-6757068noaes@savion.huji.ac.ilד"רכן054-8820790
13
ד"ר נועה אשכול - וטרינרית
  
תמרוטרינרית02-6757161tamarrav@savion.huji.ac.ilד"רכן054-8820940
15
ד"ר תמר רבינס - וטרינרית
  
משהרכזת יבוא יצוא02-6758448abbmOrders@savion.huji.ac.ilכן
31
רכז יבוא יצוא
  
דבירוטרינר02-6757161dvirmi@savion.huji.ac.ilכן054-8820560
15
ד"ר דביר מינץ - וטרינר
  
לילהרכזת אתיקה02-6757180secethics@savion.huji.ac.ilכן
34
לילה רגבי
Powered & Designed By EKMD