דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
טקסט

... הודעות ...

קורס 'שימוש אתי בחיות מעבדה' (94810) יתקיים בספטמבר 2019.
 
ההרצאות תתקיימנה בעברית:
 
יום ההרצאה הראשון הינו הרצאת אתיקה כללית, יתקיים בתאריך: 10.09.19.
יש להגיע להרשמה בשעה: 08:30.  שעות הקורס: 09:00-15:00 .
 
יום ההרצאה השני הינו הרצאת מכרסמים בלבד, יתקיים בתאריך: 11.09.19
יש להגיע להרשמה בשעה: 08:30. שעות הקורס: בין השעות  9.00-12.00.
 
ימי המעבדות יתקיימו בשני תאריכים: 23.09.19 ו-25.09.19 :
מעבדות בעברית יתקיימו בתאריכים: 23.09.19 ו-25.09.19 יש לבחור בטופס ההרשמה יום אחד.
מעבדה באנגלית תתקיים רק בתאריך 23.09.19
שעות המעבדה של שני הימים:
הרשמה: 08:30
מעבדת עכברים: 09:00-12:30
מבחן עיוני: 13:00-14:00
מעבדת חולדות: 14:00-16:30
 
ההרשמה תיפתח בשבוע השני של אוגוסט. (במשבצת "קורסים והשתלמויות", קורס 94810).
נא לשים לב להוראות בחלקו התחתון של טופס ההרשמה.
ההרשמה לקורס תיסגר בתאריך ה- 03.09.19
 בשאלות ניתן לפנות לרכזת האתיקה בדוא"ל: secethics@savion.huji.ac.il
 
 
Course "Ethical Use of Laboratory Animals in Research" (94810) will be held in September 2019.
 
Lectures will be given in Hebrew:
 
First lecture day – General ethics lecture, will be held on 10.09.19
Registration: 8:30
Lecture hours: 9:00-15:00
 
Second lecture dayRodents lecture only, will be held on 11.09.19
Registration: 8:30
Lecture hours: 9:00-12:00
 
Practical laboratories will be held on  23.09.19 and 25.09.19. as follows:
Lab in English will be given only on 23.09.19.
Labs in Hebrew will be given on 23.09.19 and 25.09.19. Please indicate on the registration form which day you prefer.
Laboratory hours for both days:
Registration: 8:30
Mice lab: 9:00-12:30
Written exam: 13:00-14:00
Rats lab: 14:00-16:30
  
Registration closes on September 3, 2019.
For questions, please contact Ethics Coordinator at: secethics@savion.huji.ac.il

Powered & Designed By EKMD