טקסט

... הודעות ...

See English below
 
חוקרים יקרים,
 
במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר תיסגר האוניברסיטה לרגל חופשות חגי תשרי  בתאריכים 20-21 בספטמבר וכן 4-12 באוקטובר.
 
בזמן החופשה מערכת הזמנת בע"ח לא תפעל.
 
שימו לב, במהלך תקופת החגים יתבצעו משלוחים בתאריכים הבאים בלבד:
 
 
משלוחים מאנוויגו בחגי תשרי
קמפוס

תאריך
עין כרם
גבעת רם
רחובות
18.09
v
25.09
 
 
27.09
 
 
v
28.09
 
02.10
v
v
v
 (חוה"מ סוכות)09.10
v
v
v
 
הזמנות עבור יום שני 18.09 -  יש לבצע עד יום רביעי  13.09 בשעה 10:00
 
הזמנות עבור יום שני 02.10 – יש לבצע עד יום רביעי  27.09 בשעה 10:00
 
הזמנות עבור יום שני  09.10 - יש לבצע עד יום שלישי 03.10 בשעה 10:00
 
 
משלוחים:
 
משלוחי וולדות יבוצעו אך ורק בימי המשלוח הנ"ל וכן בימי העבודה הרגילים של האוניברסיטה.
 
בנוסף, בימי החופשה ימצאו העובדים בבתי החיות במצבת חלקית ויעבדו עד שעות הצהריים.
 
אנא היערכו בהתאם,
 
בברכת שנה טובה וחופשה נעימה,
הרשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים
  
Dear Researchers,
 
During September and October holidays, The University will be closed on September 20-21 and October 4-12.
 
During this period, the Animal Ordering System will not be functional.
 
Please note, animal shipping to the animal facilities will be carried out only on the following dates:
 
 
Shipping from Harlan during the holidays
                    Campus
Date
Ein Karem
Givat Ram
Rehovot
18.09
V
V
 V 
25.09
 
 
27.09
 
 
v
28.09
 
02.10
V
V
 V 
09.10
V
V
 V 
 
 
Orders for Monday, Sep 18, please place on Wednesday Sep 13, 10:00 AM.
 
Orders for Monday, Oct 2, please place on Wednesday, Sep 27, 10:00 AM.
 
Orders for Monday, Oct 9, please place by Tuesday, Oct 3, 10:00 AM.
 
Shipments:
 
Newborn shipment will be only on the above dates & during regular working days of the university.
 
In addition, the workers in the animal facilities will be in partial manner
 
Please prepare in advance.
 
We wish you Shanna Tova and a nice vacation,
 
The Authority for Biological and Biomedical Models
The Hebrew University of Jerusalem