טקסט

... הודעות ...

 
Course "Ethical Use of Laboratory Animals in Research" (94810)
will be held in January - February 2018.
 
First lecture day – General ethics lecture, will be held on 29.01.18
Registration: 8:30
Lecture hours: 9:00-15:00
 
Second lecture day – Rodents lecture only, will be held on 30.01.18
Registration: 8:30
Lecture hours: 9:00-12:00
 
Lectures will be given in Hebrew.
 
Practical laboratories will be held on 05.02.18 and 07.02.18, as follows:
 
1.            Lab in English will be given on 05.02.18.
2.            Labs in Hebrew will be given on 05.02.18 and 07.02.18.
Please indicate on the registration form which day you prefer.
 
Laboratory hours for both days:
Registration: 8:30
Mice lab: 9:00-12:30
Written exam: 12:30-13:30
Rats lab: 13:30-16:00
 
Registration is now open on our site.
 
Registration closes on January 14, 2018.
 
For questions, please contact Smadar Golan at: abbmhr@savion.huji.ac.il
 
 
קורס 'שימוש אתי בחיות מעבדה' (94810) יתקיים בינואר - פברואר 2018.
 
 יום ההרצאה הראשון הינו הרצאת אתיקה כללית, יתקיים בתאריך: 29.01.18.
יש להגיע להרשמה בשעה: 08:30.  שעות הקורס: 09:00-15:00 .
 
יום ההרצאה השני הינו הרצאת מכרסמים בלבד, יתקיים בתאריך: 30.01.18
יש להגיע להרשמה בשעה: 08:30.
שעות הקורס: בין השעות  9.00-12.00.
 
ההרצאות תתקיימנה בעברית.
  
ימי המעבדות יתקיימו בשני תאריכים: 05.02.18 ו- 07.02.18 כדלקמן:
1.                  מעבדה באנגלית תתקיים בתאריך 05.02.18
2.                  מעבדות בעברית יתקיימו בתאריכים: 05.02.18 ו- 07.02.18.
יש לבחור בטופס ההרשמה יום אחד.
 
שעות המעבדה של שני הימים:
הרשמה: 08:30
מעבדת עכברים: 09:00-12:30
מבחן עיוני: 12:30-13:30
מעבדת חולדות: 13:30-16:00
 
ההרשמה לקורס פתוחה עכשיו באתר הרשות.
נא לשים לב להוראות בחלקו התחתון של טופס ההרשמה.
 
הרשמה לקורס תיסגר בתאריך 14.01.2018.
 
בשאלות ניתן לפנות לסמדר גולן בדוא"ל: abbmhr@savion.huji.ac.il.