דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
השתלמויות לבע"ח שונים
 
ההדרכה המשלימה תינתן בהתאם לצרכים.
בגלל ריבוי סוגי בעלי החיים במחקר באוניברסיטה העברית תפוצל הן האחריות והן מקום הביצוע של ההשתלמויות המעשיות לפי סוגי בעלי החיים:
 
 
 
​מקום ביצוע ​היחידה האחראית ​תחום ההדרכה
​הפקולטה לרפואה ​רשות בתי חיות ​מכרסמים
​הפקולטה לרפואה ​רשות בתי חיות

​ארנבות

​הפקולטה למדעי הטבע ​רשות בתי חיות זוחלים
​הפקולטה לרפואה ​רשות בתי חיות ​דגים ודו-חיים
​בי"ח וטרינרי ​ביה"ס לרפואה וטרינרית ​חתולים
​בי"ח וטרינרי ​ביה"ס לרפואה וטרינרית ​כלבים
​הפקולטה לחקלאות ​הפקולטה לחקלאות ​תרנגולות
​הפקולטה לרפואה ​רשות בתי חיות חזירים
​הפקולטה לרפואה ​רשות בתי חיות ​מעלי גירה קטנים
​הפקולטה לרפואה ​רשות בתי חיות ​קופים
  
 
 תלמיד שנרשם לקורס במסגרת לימודיו, ייכלל התשלום בשכר הלימוד השוטף שלו.
 
  מי שאינו תלמיד, יידרש לשלם בעבור ההשתלמות, לפי הפירוט הבא:

​גורמי פנים ​גורמי חוץ
​השתלמויות 200 ש"ח 400 ש"ח
 
 
 
 
 
 
Powered & Designed By EKMD